o nás

O nás

Firma Zahradnictví Vilímek, s.r.o. hospodaří v oblasti Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí již od roku 1997. V roce 2017 oslavíme 20 let fungování společnosti. V současné době obhospodařujeme cca 70 ha luk a pastvin s přirozeným chovem hovězího skotu. Ze zahradnického oboru se zaměřujeme na produkci kvalitního stolního ovoce.

Školkařský svaz Ovocnářské unie ČR

V živočišné výrobě dáváme přednost přirozenému způsobu chovu zvířat, od roku 2010 jsme držiteli certifikátu na ekologickou produkci z trvalých travních porostů a skot. Zaměřujeme se na chov plemene Piemontese, odchov zvířat z převodního křížení i čistokrevných kusů. Zvířata jsou krmena pouze naší produkcí s doplněním minerální krmné soli. Celoroční pobyt zvířat venku zaručuje dokonalé osvalení a kvalitu masa. Pro klidnější pobyt v nepříznivých klimatických podmínkách a snadnější průběh porodů jsme vystavili pro zvířata novou stáj a seník. Každoroční obnova strojového parku zaručuje produkci kvalitního krmiva s minimalizací nákladů.

Do roku 2012 probíhala v naší firmě výroba ovocných výpěstků. Jsme registrovanou ovocnou školkou a jako taková podléhá neustálé kontrole Státní rostlinolékařské správy z hlediska výskytu chorob a škůdců. Na pravost odrůd a kvalitativní parametry výpěstků několikrát ročně dohlíží Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Tímto je docílena maximální kvalita výpěstků se zákonnou zárukou. Ovocné stromy a keře z naší produkce lze nalézt po celém území České republiky – např. jižní Morava (drobné ovoce), Chebsko (drobné ovoce), Vsetínsko (celý sortiment), ale i v zahraničí – Německo (jabloně), Anglie, Slovensko (celý sortiment).

Ochranná známka SISPO

Z našeho ovocného sadu produkujeme letní jablka odrůdy Julia, podzimní Denár a zimní odrůdy Melodie, Rubinola, Rosana, Bohemia, Rubín, Vanda, Topaz a Gold Bohemia. Z hrušek jsou to odrůdy Williamsova, Williamsova červená, Bohemica a Dicolor. V letošním roce proběhla výsadba nového ovocného sadu s nejnovějšími odrůdami a to v sortimentu jabloní, hrušní a slivoní. V příštím roce proběhne zbudování opěrné konstrukce a v dalším roce protikroupového systému. V roce 2012 jsme zbudovali moderní chladírnu pro delší skladovatelnost sklizené produkce. Chladírna je plně klimatizovaná, řízená počítačem. Současně byla zakoupena profesionální třídička na ovoce holandské firmy Perfect. Celou zakázku realizovala firma Pebaco Brno s.r.o. (www.pebaco.cz).

Minimalizace chemické ochrany a uplatnění integrovaných systémů je naším cílem a také podmínkou k získání a udržení ochranné známky SISPO (www.sispo.cz). Držiteli této známky jsme nepřetržitě již od roku 1998. Pro co nejmenší ekologickou zátěž využíváme nejmodernější systémy sledování vývoje chorob a škůdců. Přímo v sadě je umístěna meteostanice, údaje z ní jsou pravidelně zasílány přes internet do pc, kde jsou naměřené veličiny formou počítačových programů vyhodnocovány. Teprve poté je rozhodnuto o případném chemickém ošetření, které je tak přesně cíleno na daného škodlivého činitele. Využíváme i prvky biologické ochrany – v sadě je vysazen dravý roztoč. Náš sad je první ve Zlínském kraji, kde je využíváno metod integrované ochrany, což se projevuje na nutriční i estetické kvalitě sklízených plodů. Příznivé ceny a ochutnávky zdarma jsou samozřejmostí. Naše ovoce prodáváme převážně v naší prodejně nebo si jej můžete zakoupit na www.freshnakup.cz. Kvalita našich plodů byla oceněna ochrannou známkou Tradice Bílých Karpat, kterou můžeme naši produkci označovat od roku 2009.

Firma Zahradnictví Vilímek, s.r.o. je úspěšným žadatelem o prostředky z fondů EU, což se projevuje na modernizaci společnosti a jejím uplatnění na trhu. Naše projekty jsou spolufinancované EU z evropského zemědělského fondu Programu rozvoje venkova ČR.

PPřijďte i Vy ochutnat naše plody vypěstované v Bílých Karpatech.

Ondřej Vilímek, jednatel společnosti 

 

Zahradnictví Vilímek, s.r.o. Mobil: 604 79 63 75
1. května 1040 E-mail: mailto:ovilimek@volny.cz
763 31 Brumov-Bylnice http://www.vilimek.w1.cz